Codycross bulmaca oyununun 8. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Dönerek Taşıtın İlerlemesini Sağlayan Eski İcat sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! Dönerek Taşıtın İlerlemesini Sağlayan Eski İcat: TEKERLEK