Codycross bulmaca oyununun 14. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Difteri Hastalığının Halk Dilindeki Adı sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Difteri Hastalığının Halk Dilindeki Adı: KUŞ PALAZI