Codycross bulmaca oyununun 9. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Derebeylik Olarak Bilinen Yönetim Şekli sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Derebeylik Olarak Bilinen Yönetim Şekli: FEODALİTE