Codycross bulmaca oyununun 14. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Çorum’un Ortaköy İlçesindeki Turistik Kanyon  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Çorum’un Ortaköy İlçesindeki Turistik Kanyon: İNCESU