Codycross bulmaca oyununun 9. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Çene Kemiğine Çivilenerek Takılan Protez Diş sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Çene Kemiğine Çivilenerek Takılan Protez Diş: İMPLANT