Codycross bulmaca oyununun 6. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Bulaşıcı Hastalığın Toplum İçerisinde Yayılması sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Bulaşıcı Hastalığın Toplum İçerisinde Yayılması: SALGIN