Codycross bulmaca oyununun 13. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Bruce Wills’in John McClane Rolünde Olduğu Film  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Bruce Wills’in John McClane Rolünde Olduğu Film: ZOR ÖLÜM