Codycross bulmaca oyununun 8. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Binaları, Otomobilleri Bilerek Yakan Suçlu sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Binaları, Otomobilleri Bilerek Yakan Suçlu: KUNDAKÇI