Codycross bulmaca oyununun 14. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Belli Bir Topluluk İçinde Kullanılan Özel Dil  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Belli Bir Topluluk İçinde Kullanılan Özel Dil: JARGON