Codycross bulmaca oyununun 9. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Başka Dilde Aşk Filmindeki Onur Rolündeki Artist sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Başka Dilde Aşk Filmindeki Onur Rolündeki Artist: MERT FIRAT