Codycross bulmaca oyununun 4. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Baba Bizi ; Barış Manço’ nun Oynadığı Film  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Baba Bizi ; Barış Manço’ nun Oynadığı Film : EVERSENE