Codycross bulmaca oyununun 19. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Azimli, Çalışkan Kimse sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Azimli, Çalışkan Kimse: GAYRETKEŞ