Codycross bulmaca oyununun 8. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Avlanma Amacıyla Denize Atılan İpten Örgü sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! Avlanma Amacıyla Denize Atılan İpten Örgü: BALIK AĞI