Codycross bulmaca oyununun 8. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Atatürk’ ün 1937′ de Yazdığı Matematik Kitabı sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! Atatürk’ ün 1937′ de Yazdığı Matematik Kitabı: GEOMETRİ