Codycross bulmaca oyununun 5. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Andorra’nın Resmi Dili sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Andorra’nın Resmi Dili : KATALANCA