Codycross bulmaca oyununun 5. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Alışveriş, Ticaret sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Alışveriş, Ticaret : ALIM SATIM