Codycross bulmaca oyununun 15. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Alfabesi Olmayan İletişim Yolu  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Alfabesi Olmayan İletişim Yolu: BEDEN DİLİ