Codycross bulmaca oyununun 8. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Akciğer Vasıtasıyla Kana Ulaşan Element sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Akciğer Vasıtasıyla Kana Ulaşan Element: OKSİJEN