Codycross bulmaca oyununun 4. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Afili, Çalımlı  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Afili, Çalımlı : FİYAKALI