Codycross bulmaca oyununun 16. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Acuka da Denen Salçalı Kahvaltılık sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Acuka da Denen Salçalı Kahvaltılık : MUHAMMARA