Codycross bulmaca oyununun 6. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Acıma,Üzülme, Yerinme sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! Diğer cevaplar için sitemizi takip edin ! CodyCross Cevapları Acıma, Üzülme, Yerinme : TEESSÜF