Codycross bulmaca oyununun 11. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan 2009 ‘ da Yüzmede Rekor Kıran, Michael Adlı Sporcu  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları 2009 ‘ da Yüzmede Rekor Kıran, Michael Adlı Sporcu: PHELPS