CodyCross Türkiye’nin Kapı Komşusu Batum’ un Yer Aldığı Ülke

Codycross bulmaca oyununun 8. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Türkiye’nin Kapı Komşusu Batum’ un Yer Aldığı Ülke sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz !

Türkiye’nin Kapı Komşusu Batum’ un Yer Aldığı Ülke: GÜRCİSTAN

Bu konuyla ilgili yorumunuzu yazın