CodyCross Romanya’nın Başkenti

Codycross bulmaca oyununun 25. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Romanya’nın Başkenti sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz !

CodyCross Cevapları

Romanya’nın Başkenti: BÜKREŞ

Bu konuyla ilgili yorumunuzu yazın