CodyCross Kanunen İnsanların Arasında Ayrım Olmaması

Codycross bulmaca oyununun 23. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Kanunen İnsanların Arasında Ayrım Olmaması sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz !

CodyCross Cevapları

Kanunen İnsanların Arasında Ayrım Olmaması: EŞİTLİK

Yorum yapın