CodyCross Denizlerin En İri Canlısı

Codycross bulmaca oyununun 6. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Denizlerin En İri Canlısı sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz !

CodyCross Cevapları

Denizlerin En İri Canlısı: BALİNA

Bu konuyla ilgili yorumunuzu yazın