CodyCross Bir Portakal Türüne Adını Veren Antalya İlçesi

Codycross bulmaca oyununun 15. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Bir Portakal Türüne Adını Veren Antalya İlçesi  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz !

CodyCross Cevapları

Bir Portakal Türüne Adını Veren Antalya İlçesi: FİNİKE

Yorum yapın