CodyCross Belli Bir Topluluk İçinde Kullanılan Özel Dil

Codycross bulmaca oyununun 14. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Belli Bir Topluluk İçinde Kullanılan Özel Dil  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz !

CodyCross Cevapları

Belli Bir Topluluk İçinde Kullanılan Özel Dil: JARGON

Yorum yapın