CodyCross Az Lafta Çok Anlam Barındıran Özdeyiş

Codycross bulmaca oyununun 13. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Az Lafta Çok Anlam Barındıran Özdeyiş  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz !

CodyCross Cevapları

Az Lafta Çok Anlam Barındıran Özdeyiş: AFORİZMA

Yorum yapın