Babinski-Fröhlich Sendromu

Babinski-Fröhlich sendromu olarak da bilinir. Çocukluk çağında şişmanlık, büyüme ve cinsel gelişme geriliği ile oluşan metabolizmal bozukluktur.

Fröhlich Sendromu Nedir ?

Genelde beynin hipotalamus bölgesindeki urlar hastalığın nedenidir. Urlar, hipotalamusun salgı denetimini bozar ve iştahın artmasına neden olur. Ayrıca, üreme organlarının gelişimi denetleyen gonadotropin hormonunun salgılanmasını azaltarak cinsel gelişimi yavaşlatır. Hastalığı ilk tanımlayan biliminsanı, Avusturyalı nörolog Alfred Fröhlich’tir.

Sendromun erkek çocuklarında görülme oranı daha fazladır. Hipotalamus ve hipofiz bezi birbirine yakın olduğu için, hastalık belirtileri arasında hipofiz hormonu salgılanmasından ortaya çıkan etkiler de sayılabilir. Bazı hastalarda ur görme sinirine baskı yaparsa, görüş bozuklukları da meydana gelebilir.

Tedavisi, urun ameliyatla çıkarılması ve diyet uygulanarak hastanın sağlıklı kiloya ulaşması ile mümkündür. Fazla kilo ile cinsel gelişimde gerilik genelde beraber ortaya çıktığı için, Fröhlich sendromundan kuşkulanılsa da bu sendrom sık görülmez.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir